Al Blikk og Ventilasjon AS
Al Blikk og Ventilasjon AS
Al Blikk og Ventilasjon AS

Tjenester

For å garantere rask og effektiv service, og tilbyr GB Blikk AS varme, luft og ventilasjon service for våre kunder. Våre serviceteknikkere vil komme å utføre service etter faste avtalte intervaller.

Vi tilbyr i dag flere service produkter.

  • Boliger
  • Forretningsbygg
  • Lett industri
  • Vetilasjonsanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Varmeanlegg
  • Årlig vedlikeholdsavtale
  • Årlig filteravtale

Våre serviceteknikkere er tilgjengelig med 24-timers beredskap for kunder med vedlikeholdsavtaler for virksomheter med døgnkontinuerlig drift eller kritiske systemer. Årlig service / vedlikeholdsavtaler gir våre kunder med høy grad av forutsigbarhet til pålitelig drift av, varme, kjøling og ventilasjon systemer.

Vi anbefaler alle våre kunder å tegne en årlig vedlikeholdsavtale.

Taksjekk

Faresignaler for ditt tak!

Alger
Alger er den mørke striper som setter merker på taket ditt. Alger kan ofte vokse på tak over lengre tid. I tillegg til å være skjemmende kan det bety at taket kan ha andre problemer.  Selv om det ikke direkte knyttet til lekkasjer, kan de være til stede. Tak med alger skal kontrolleres av en profesjonell taktekker.

Spent Helvetesild
Spent helvetesild oppstår når varm luft fra et loft tvinger singeltak til å “løftes” opp fra undertaket. Spent helvetesild kan ikke i tilstrekkelig grad beskytter et tak fra været, og det er også et tegn på utilstrekkelig ventilasjon på loftet.
Tak med spent helvetesild skal inspiseres umiddelbart.

Skadet Blikk
Skadet blikk er et betydelig problem for et tak. Når blikket ikke er ordentlig forseglet mot taket, skaper det i stedet en motorvei for vann å trenge inn i et hjem. Dersom lekkasjer ikke har blitt oppdaget ennå, er de i ferd med å utvikle. Skadet blikk bør bli sett på av en profesjonell taktekker umiddelbart.

Mangel på Ventilasjon
Mangel på ventilasjon kan føre til en rekke problemer for et tak. Uten åpningene for å skape sirkulasjon, får luften inne på loftet ekstremt varme og vil “bake” takets shingles forårsaker dem til å svekkes i raskt tempo. Dessuten vil fuktig luft på loftet kunne medføre muggdannelser inne i duitt hus Tak uten tilstrekkelig ventilasjon bør undersøkes umiddelbart, slik at problemet kan rettes.

 

Muggdannelser på tak
Mugg kan være vanskelig å oppdage på innetaket. Det kan ofte forekomme på grunn av vannlekasjer gjennom taket. Blir det oppdage mugg må den fjernes umiddelbart – det er en svært alvorlig helserisiko.  I tillegg bør det tilkalles en takstmann som kan vurdere skadeomfanget.

Løse takstein eller takplater 
Takstein og takplater kan løsne som et resultat av dårlig jobb eller som et resultat av at taket faktisk har behov for å byttes på grunn av slitasje. Vær og vind kan ha herjet i mange år på taket uten at du har lagt merke til at det faktisk er et problem med ditt tak. Vi vil anbefale alle å tegne årlig taksjekk, en billig forsikring for ditt tak.